Codul muncii

Noutăți

* Note, studii, noutăți legislative, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

Legea privind economia socială - 28.07.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din data de 28 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Legea are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale. Economia socială este definită de lege ca reprezentând ansamblul activităţilor organizate independent de […]

Legea privind pensiile militare de stat - 27.07.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din data de 27 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Legea instituie reglmentări prin care se revine, în principal, la regulile care caracterizau sistemul pensiilor militare de stat. Astfel, legea se aplică militarilor, poliţiştior şi funcţionarilor publici cu statut […]

Modificarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă | Proiect - 27.07.2015
Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului a lansat în dezbatere publică luni, 27 iulie 2015, proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009. :: proiectul :: nota de fundamentare

Alexandra Patricia Braica: Particularităţi privind evaluarea funcţionarului public din administraţia publică centrală - 23.07.2015
Lector univ. dr. Alexandra Patricia Braica a publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 6/2015 articolul intitulat ”Particularităţi privind evaluarea funcţionarului public din administraţia publică centrală”. Criza economică mondială a adus, de-a lungul unei perioade de cel puţin 7 ani, schimbări importante, generate în mare parte de criterii economice, în majoritatea domeniilor de activitate. […]

Pensie de serviciu pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României - 23.07.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din data de 22 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României. Legea stabilește că membrii Corpului diplomatic şi consular al României cu o vechime de cel puţin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, […]

Funcţionarii publici parlamentari vor beneficia de pensie de serviciu - 23.07.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din data de 22 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. Potrivit actului normativ, la împlinirea vârstei standard de pensionare, funcţionarii publici parlamentari cu un stagiu de cotizare de 30 de ani, din […]

CE a alocat României, în 2014, 3,5 milioane de euro pentru sprijinirea lucrătorilor disponibilizați - 23.07.2015
Comisia Europeană a dat publicității joi, 23 iulie 2015, un comunicat cu privire la sumele alocate României pentru sprijinirea lucrătorilor disponibilizați, ca urmare a crizei economice și a efectelor globalizării. În anul 2014, România a primit de la CE, prin Fondul European de Ajustare la Globalizare, peste 3,5 milioane de euro pentru lucrătorii afectați, suma fiind folosită pentru […]

Acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului - 22.07.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din data de 21 iulie 2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 576/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului. Actul normativ stabilește că, pentru a beneficia de ziua lucrătoare […]

Modificare OMAI ref. uniforma şi gradele profesionale ale personalului medical din cadrul serviciilor mobile de urgenţă | Proiect - 22.07.2015
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică miercuri, 22 iulie 2015, proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 695/2008 privind uniforma şi gradele profesionale ale personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare. :: proiectul :: Norma pentru asigurarea echipamentului

Decizia (UE) 2015/1179 a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - 21.07.2015
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 192, din 18 iulie 2015, a fost publicată Decizia (UE) 2015/1179 a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare. Obiectul deciziei: Scopul Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) este de a oferi sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a […]

Întrebare preliminară cu privire la dreptul la concediu anual de odihnă - 20.07.2015
Judecătorul polonez se întreabă cu privire la dreptul la concediu anual de odihnă. (C-198/15) Situația de fapt: 1. obligația ca statele membre să ia măsurile necesare astfel încât orice lucrător să beneficieze de un concediu anual plătit de cel puțin patru săptămâni în conformitate cu condițiile de obținere și de acordare a concediilor prevăzute de […]

Norme metodologice privind decontarea cheltuielilor de navetă a cadrelor didactice - 20.07.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din data de 17 iulie 2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat. Potrivit actului normativ, autorităţile […]

CJUE ref. acordarea funcționarilor de sex masculin a concediului pentru creșterea copilului - 16.07.2015
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat publicități joi, 16 iulie 2015, un comunicat cu privire la hotărârea pronunțată în cauza C-222/14, Maïstrellis. Comunicatul integral: Interzicând funcționarilor de sex masculin ale căror soții nu sunt încadrate în muncă să își ia concediu pentru creșterea copilului, legislația elenă este contrară dreptului Uniunii. Concediul pentru creșterea copilului […]

Suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii | Proiect - 16.07.2015
Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică joi, 16 iulie 2015, proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale. :: proiectul și nota de fundamentare

Creșterea riscului de malpraxis pentru firmele de avocatură - 15.07.2015
Firmele de avocatură, care prin specificul lor sunt obligate să se adapteze la realitățile mediului de afaceri actual, pot cădea victime litigiilor în pretenții pentru malpraxis. Acestea pot fi costisitoare și cel mai adesea conduc la deteriorarea pentru o perioadă mare de timp a reputației profesionale. Un studiu recent, realizat pentru anul 2015 de brokerul […]

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Suspendarea exerciţiului unor drepturi în vederea restabilirii echilibrului bugetar - 15.07.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din data de 15 iulie 2015 a fost publicată Decizia nr. 16/2015 a ICCJ privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Piteşti – pronunţată în Dosarul nr. 3.036/109/2013. I. Titularul şi obiectul sesizării Curtea de Apel Piteşti – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi […]

Alexandru Ţiclea: Noli tangere… dreptul muncii - 15.07.2015
Alexandru Ţiclea a publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 6/2012 articolul intitulat „Noli tangere… dreptul muncii”. Importanţa dreptului muncii ca ramură distinctă de drept în realitatea socială este ceea ce determină autorul articolului să aducă în discuţie celebra expresie a lui Arhimede, „Noli tangere circulos meos”. Prin această exprimare se semnalează importanţa neatingerii dreptului […]

RIL admis. Modul de recalculare a drepturilor la pensie - 14.07.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 14 iulie 2015 a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 11/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Ploieşti cu privire la modul de recalculare a drepturilor la pensie potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind […]

Tribunalul Sibiu a formulat o nouă trimitere preliminară, înregistrată la CJUE: C-328/15, Târșia - 14.07.2015
Textul întrebării preliminare este următorul: ”Principiile egalităţii şi ale nondiscriminării trase din dreptul Uniunii – Directiva nr. 76/207 modificată prin Directiva 2000/73 pentru stabilirea unui cadru general al egalităţii de tratament în domeniul ocupării şi al muncii, Directiva 2009/54/CE privind aplicarea egalităţii de şanse și tratament în materie de încadrare în muncă şi profesie, art. […]

Aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă a funcțiilor bugetare din Administrație | Proiect - 14.07.2015
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în dezbatere publică marți, 14 iulie 2015, proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „ADMINISTRAŢIE”. :: proiectul :: […]