Codul muncii

Noutăți

* Note, studii, noutăți legislative, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie? - 21.05.2015
1. Preliminarii Potrivit art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (în continuare „TFUE”), atunci când o instanţă judecătorească dintr-un stat membru, în cadrul unui litigiu cu care este sesizată, se confruntă cu neclarităţi în privinţa interpretării şi aplicării dreptului UE, ea poate (paragraful al doilea) sau este obligată (paragraful al treilea) să sesizeze Curtea […]

Trimitere preliminară din România: C-262/14, SCMD. UPDATE: Decizia Curții de Justiție - 21.05.2015
22 mai 2015: CJUE a pronunțat joi, 21 mai 2015, hotărârea în cauza C-262/14, SCMD. Curtea a declarat: Articolul 2 alineatul (2) şi articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi […]

Actualizarea indemnizațiilor acordate artiștilor interpreți sau executanți din România | Proiect - 21.05.2015
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică miercuri, 20 mai 2015, proiectul de Hotărâre privind actualizarea indemnizațiilor acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată. :: proiectul :: nota de fundamentare

Ion Traian Ştefănescu: Observaţii critice cu privire la soluţii divergente date în cauze similare de complete diferite ale aceleiaşi instanţe judecătoreşti - 19.05.2015
Prof. univ. emerit dr. Ion Traian Ştefănescu a publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2015 articolul intitulat „Observaţii critice cu privire la soluţii divergente date în cauze similare de complete diferite ale aceleiaşi instanţe judecătoreşti”. Problema practicii unitare a instanţelor este de importanţă în asigurarea încrederii în actul de justiţie. Autorul articolului îşi […]

Tribunalul Sibiu formulează o trimitere preliminară ref. cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului. UPDATE: Cauza a fost înregistrată la CJUE. UPDATE: Ordonanța Curții de Justiție - 18.05.2015
19 mai 2015: Prin Ordonanța din 7 mai 2015, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că este vădit necompetentă să răspundă la întrebarea adresată de Tribunalul Sibiu (România) prin decizia din 9 octombrie 2014. *** 12 ianuarie 2015: Cauza a fost înregistrată la Curtea de Justiție, sub denumirea C-608/14, Pondiche. *** 17 decembrie 2014: […]

Completarea reglementărilor privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - 18.05.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din data de 15 mai 2015 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Ordonanța de urgență introduce reglementări referitoare la mandatul provizoriu al administratorilor regiilor autonome. Astfel, dacă […]

Suspendarea contractului de muncă la plângerea penală a angajatorului, constituţională - 17.05.2015
Suspendarea contractului individual de muncă la plângerea penală a angajatorului împotriva salariatului, prevăzută în Codul muncii, este constituţională, a decis Curtea Constituţională a României. Curtea Constituțională a fost sesizată de o instanţă cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, potrivit cărora „Contractul individual de […]

Răspunderea civilă și penală pentru malpraxisul medical. Noi tendințe legislative / 23 iunie 2015, București - 14.05.2015

Carte nouă: Tratat de dreptul muncii. Legislație. Doctrină. Jurisprudență. Ed. 9 | Alexandru Țiclea - 14.05.2015

Modificarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public | Proiect - 14.05.2015
Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică joi, 14 mai 2015, proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Anexei la OMS nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public. :: proiectul și referatul de aprobare

ANI ref. modificarea Legii privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice - 13.05.2015
Agenția Națională de Integritate a dat publicității miercuri, 13 mai 2015, un comunicat cu privire la propunerile legislative de modificare a art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010, prin care se stabilește faptul că persoanele care s-au aflat în stare de incompatibilitate sau conflict de interese vor putea ocupa orice altă funcție, cu excepția […]

CJUE. Concedieri colective. Modalități de calcul al numărului de lucrători concediați - 13.05.2015
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat publicității miercuri, 13 mai 2015, un comunicat cu privire la hotărârea pronunțată în cauza C-392/13. Definiția dată de legea spaniolă concedierii colective este contrară dreptului Uniunii. Reglementarea spaniolă introduce „întreprinderea” ca singur element de referință, ceea ce poate împiedica procedura de informare și de consultare prevăzută de dreptul […]

Modificarea Regulamentului concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector antifraudă | Proiect - 12.05.2015
Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică marți, 12 mai 2015, proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 677/2013. :: proiectul :: nota de fundamentare

Limita de vârstă până la care pot fi menţinuţi în activitate soldaţii şi gradaţii profesionişti din MAI | Proiect - 11.05.2015
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică miercuri, 6 mai 2015, proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti. :: proiectul

Întrebare preliminară cu privire la principiul egalității de tratament între femei și bărbați - 10.05.2015
Judecătorul portughez se întreabă cu privire la principiul egalității de tratament între femei și bărbați. (C-137/15) Situația de fapt: 1. legislație națională în temeiul căreia, pentru calcularea cuantumului prestației de șomaj total, rezultată ca urmare a pierderii de către un lucrător a unicului loc de muncă pe fracțiune de normă, la valoarea maximă [a prestațiilor […]

Veronica Voinescu: Concedierea salariaţilor în lumina prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă - 10.05.2015
Dr. Veronica Voinescu a publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 3/2015 articolul intitulat „Concedierea salariaţilor în lumina prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă”. Având în vedere contextul economic actual, necesitatea protejării subiectelor raporturilor juridice patrimoniale beneficiază de o atenţie mult mai mare în raport de perioada […]

Modificare legislativă privind repausul săptămânal - 10.05.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 8 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 97/2015 pentru modificarea articolului 137, alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii. Textul legal vizează modificarea prevederilor privind perioada și modul de acordare a repausului săptămânal. Conform expunerii de motive formulate de inițiatorii proiectului de […]

Normele metodologice de aplicare a Legii privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului | Proiect - 10.05.2015
Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică vineri, 8 mai 2015, proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului. :: proiectul și nota de fundamentare

Comunitatea avocaților pro bono se alătură ONGFest - 08.05.2015
Seminarul ONGLex organizat în cadrul festivalului ONGFest, vineri, 8 mai 2015, a adus în atenția participanților cadrul legal privind relațiile de muncă aplicabil organizațiilor neguvernamentale. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu American Corner, la Biblioteca Națională a României. Scopul seminarului a fost acela de a facilita accesul la servicii juridice oferite de către avocați […]

Ministerul Public ref. includerea perioadei de ucenicie la calculul vechimii în muncă - 07.05.2015
Ministerul Public a formulat un punct de vedere cu privire la problema de drept ce formează obiectul dosarului nr. 7/2015 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii privind: „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale în referire la includerea perioadei de ucenicie la calculul vechimii în muncă”, cu […]