Codul muncii

Noutăți

* Note, studii, noutăți legislative, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

ICCJ. Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-au acordat drepturi salariale. Inexistența unui tratament discriminatoriu - 26.03.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din data de 25 martie 2015 a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 2/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia I civilă, în Dosarul nr. 2.886/113/2013. Sesizarea a fost […]

Metodologia de acordare a normei de hrană pentru personalul poliției locale - 26.03.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din data de 25 martie 2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010. Hotărârea de Guvern aprobă metodologia de acordare a normei de hrană […]

CJUE. Deplasare în alt stat membru pentru un loc de muncă. Excludere de la beneficiul anumitor prestații sociale. Concluziile Avocatului general - 26.03.2015
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat publicității joi, 27 martie 2015, un comunicat cu privire la concluziile Avocatului general Melchior Wathelet formulate în cauza C-67/14. Comunicatul integral: În opinia avocatului general Melchior Wathelet, cetăţenii Uniunii care se deplasează într-un stat membru a cărui cetățenie nu o au pentru a căuta un loc de muncă […]

UPDATE: TEMATICAUPDATE: Acreditare INPPA: 10 puncteION TRAIAN ȘTEFĂNESCU și invitații săi. Probleme dificile de dreptul muncii (ed. 4) / 28 aprilie 2015 - 26.03.2015

Detaşarea, termen juridic plurivalent | Cătălin Ţacu - 24.03.2015
Drd. Cătălin Ţacu a publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2015 articolul intitulat „Detaşarea, termen juridic plurivalent”. Dezvoltarea economică şi socială de pe plan internaţional a dat naştere necesităţii unor categorii diferite de nevoi ce se resimt în statistica migratorie din ultimele decenii. Mobilitatea mărfurilor şi a capitalului, dar şi nevoia de dezvoltare […]

Suplimentarea bugetelor MJ, ICCJ, MP și CSM pentru plata titlurilor executorii - 24.03.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din data de 24 martie 2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 195/2015 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016. Hotărârea de Guvern aprobă […]

Aspecte privind obligația de plată a remunerației cuvenită dreptului de suită din perspectiva actualei jurisprudențe europene în domeniu - 23.03.2015
Dreptul de suită reprezintă unul dintre obiectele dreptului de autor, fiind reglementat la nivel european prin Directiva 84/2001 privind dreptul de suită (Directiva 84/2001), directiva ce a fost transpusă prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe dreptului de autor (Legea nr. 8/1996). Dreptul de suită reprezintă un drept inalienabil, care nu […]

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/459 al Comisiei de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2016 privind tinerii pe piața muncii - 23.03.2015
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 76, din 20 martie 2015, a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/459 al Comisiei de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2016 privind tinerii pe piața muncii, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului. Obiectul regulamentului: În scopul monitorizării progresului în ceea ce privește îndeplinirea […]

Considerente privind necesitatea reformării instituției asistentului judiciar - 22.03.2015
I. Rolul înființării instituției asistentului judiciar în sistemul de drept românesc Instituția asistentului judiciar a fost înființată în anul 1999, când, prin OUG nr. 179/1999, a fost modificată și completată Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, prin introducerea prevederilor care, în scopul de a asigura participarea partenerilor sociali (sindicate și patronate) la actul de justiție […]

Cooperare judiciară internațională în domeniul dreptului familiei și dreptului european în domeniul dreptului muncii / 27 martie 2015, Târgu Mureș - 22.03.2015

Avocatul Poporului a promovat un RIL privind includerea perioadei de ucenicie în calculul stagiului de cotizare - 19.03.2015
Avocatul Poporului a promovat joi, 19 martie 2015, la ICCJ, un recurs în interesul legii (RIL) referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale privind includerea perioadei de ucenicie în calculul stagiului de cotizare. În opinia Avocatului Poporului perioada de ucenicie trebuie să fie luată în considerare ca stagiu de cotizare în situaţiile în care se face […]

ICCJ. Acțiune având capete de cerere principale ce atrag competența unor instanțe diferite - 18.03.2015
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că prorogarea de competență, instituită de legiuitor prin prevederile art. 99 alin. (2) NCPC, în favoarea instanței de grad mai înalt, atunci când competența de soluționare a diferitelor capete principale de cerere aparține unor instanțe de grad diferit, operează doar dacă cererile au aceeași natură, în sensul […]

Carte nouă: Propuneri de lege ferenda privind perfecționarea legislației muncii din România | Marioara Țichindelean, Monica Gheorghe - 18.03.2015

Întrebare preliminară cu privire la utilizarea nelegală a lucrătorilor temporari. UPDATE: Decizia Curții de Justiție - 17.03.2015
17 martie 2015: Marea Cameră a Curții de Justiție declară: Articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară trebuie interpretat în sensul că: – se adresează numai autorităților competente din statele membre, impunându‑le o obligație de revizuire pentru a se […]

Modificarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport ale polițiștilor | Proiect - 17.03.2015
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică marți, 17 martie 2015, proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul MAI nr. 51/2014. :: proiectul

Opinii privind posibilitatea obligării la muncă a debitorului obligaţiei de întreţinere în vederea dobândirii mijloacelor necesare pentru executarea obligaţiei de întreţinere | Manuela Elena Popescu - 15.03.2015
Drd. Manuela Elena Popescu a publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2015 articolul intitulat “Opinii privind posibilitatea obligării la muncă a debitorului obligaţiei de întreţinere în vederea dobândirii mijloacelor necesare pentru executarea obligaţiei de întreţinere”. Până la intrarea în vigoare a actualului Cod civil, toate instituţiile de dreptul familiei erau reglementate de Codul […]

Condiţiile de acordare a majorării salariale pentru angajații din sistemul administraţiei penitenciare care activează în zilele nelucrătoare - 15.03.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din data de 12 martie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului justiției nr. 821/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi […]

Carte nouă: Dreptul securității sociale. Curs universitar. Ed. 6 | Alexandru Țiclea, Laura Georgescu - 13.03.2015

Întrebare preliminară cu privire la dreptul la indemnizație a lucrătorului temporar - 12.03.2015
Judecătorul spaniol se întreabă cu privire la dreptul la indemnizație a lucrătorului temporar. (C-596/14 de Diego Porras) Situația de fapt: 1. indemnizația pentru încetarea contractului temporar 2. includerea acesteia în rândul condițiilor de muncă la care se referă o dispoziție de drept UE incidentă 3. dreptul de a primi o astfel de indemnizație care i-ar […]

CJUE. Impozitarea prestărilor de servicii efectuate de o societate de plasare a forței de muncă temporară - 12.03.2015
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat publicității joi, 12 martie 2015, hotărârea pronunțată în cauza C-594/13 „go fair” Zeitarbeit cu privire la impozitarea prestărilor de servicii efectuate de o societate de plasare a forței de muncă temporară. Cererea de decizie preliminară privește interpretarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată […]