Codul muncii

Noutăți

* Note, studii, noutăți legislative, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

Detaşarea şi delegarea salariaţilor pentru prestarea de servicii transnaţionale pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene – regimul fiscal al diurnei, cazul companiilor de transport internaţional - 05.07.2015
Modificarea recentă[1] a prevederilor Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale aduce în discuţie subiectul controversat al indemnizaţiei cuvenite angajaţilor pe perioada în care aceştia desfăsoară activităţi cu caracter temporar în străinătate. Problematica regimului fiscal al îndemnizaţilor de delegare/detaşare (diurna) a devenit un subiect extrem de disputat mai cu seamă în […]

Legea privind acordarea voucherelor de vacanţă - 02.07.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din data de 1 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 173/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă. Potrivit actului normativ, instituţiile publice şi instituţiile publice locale, indiferent […]

Susținere publică teză de doctorat: Radu-Gheorghe Florian / 15 iulie 2015 - 02.07.2015
Facultatea de Drept a Universității din București va găzdui miercuri, 15 iulie 2015, în Sala de Consiliu, la ora 12:00, susținerea publică a tezei de doctorat ”Regimul juridic al răspunderii patrimoniale în cadrul raporturilor juridice de muncă”, de către doctorand Radu-Gheorghe Florian. Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu. Președintele Comisiei de doctorat: Decan, prof. univ. dr. Flavius […]

Majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată - 01.07.2015
Începând de la data de 1 iulie 2015, a fost majorată valoarea salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată, de la 975 lei pe lună la 1.050 lei pe lună. Astfel, valoarea de 1.050 lei pe lună reprezintă, începând cu data de 1 iulie 2015, salariul de bază minim brut pe țară […]

Creşteri salariale pentru personalul din administrația publică locală și pentru personalul nedidactic din învățământ - 01.07.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din data de 30 iunie 2015 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea […]

Tribunalul Timiş. Anulare decizie de concediere. Inexistenţa unei desfiinţări efective, reale şi serioase a locului de muncă. Apect formal – modificarea denumirii departamentului - 30.06.2015
În speţă, reclamanta L. R. a chemat în judecată pârâta Regia Autonomă X, solicitând instanţei: 1. anularea deciziei de concediere nr. 140/13.02.2014 ca nelegală şi netemeinică; 2. pe cale de consecinţă, repunerea părţilor în situaţia anterioară în sensul reintegrării reclamantei pe postul deţinut anterior şi obligarea pârâtei la plata către reclamanta a unei despăgubiri egale […]

Iacob Constantin Drăgan: Consideraţii cu privire la salarizarea lucrătorilor temporari în lumina noilor reglementări ale art. 92 alin. (3) şi (4) C. muncii, republicat - 30.06.2015
Avocat Iacob Constantin Drăgan a publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 5/2015 articolul intitulat „Consideraţii cu privire la salarizarea lucrătorilor temporari în lumina noilor reglementări ale art. 92 alin. (3) şi (4) C. muncii, republicat”. Articolul cuprinde o prezentare succintă a principalelor aspecte privind salarizarea lucrătorilor temporari din perspectiva actualei forme a Codului muncii, ulterioară […]

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. stabilirea pensiei de serviciu a magistraţilor - 29.06.2015
Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 29 iunie 2015, că admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr. 7340/97/2013, şi, în consecinţă, stabileşte că: “În interpretarea dispoziţiilor art. 82 […]

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. reducerea vârstei standard de pensionare - 29.06.2015
Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 29 iunie 2015, că admite sesizările formulate de Curtea de Apel Piteşti – Secţia I civilă în dosarul nr. 3738/90/2013 şi Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări […]

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Plăţile voluntare, eşalonate în temeiul OUG nr. 71/2009, şi termenul de prescripţie pentru acordarea dobânzilor penalizatoare - 28.06.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din data de 26 iunie 2015 a fost publicată Decizia nr. 7/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Piteşti – Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. a) şi […]

Protocol de colaborarea Ministerul Educației-CCIR - 25.06.2015
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice și Camera de Comerţ şi Industrie a României au semnat miercuri, 24 iunie 2015, un protocol de colaborare în domeniul formării şi certificării profesionale, potrivit unui comunicat. Protocolul semnat de ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu și de președintele CCIR, Mihai Daraban, își propune să optimizeze sistemul de formare profesională iniţială din […]

Aprobarea metodologiilor privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist | Proiect - 25.06.2015
Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică miercuri, 24 iunie 2015, proiectul de Ordin pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi pentru ocuparea funcţiilor de şef secţie, şef laborator și şef compartiment din unităţile sanitare fără […]

Modificarea Legii privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale | Proiect - 25.06.2015
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică miercuri, 24 iunie 2015, proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale. :: proiectul :: nota de fundamentare

Modificarea HG privind criteriile de salarizare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate | Proiect - 25.06.2015
Ministerul Afacerilor Externe a lansat în dezbatere publică miercuri, 24 iunie 2015, proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate. :: proiectul :: nota […]

RIL promovat. Fapta de a desfăşura activităţi în centrele comerciale, în zilele de sărbători legale - 24.06.2015
Procurorul General al României, Tiberiu-Mihail Niţu, a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu recurs în interesul legii, întrucât, în practica judiciară, s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar în referire la problema de drept vizând „interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 141 din Codul muncii, republicat, raportat la art. 8 din […]

Modificarea reglementărilor privind protecţia maternităţii la locurile de muncă - 24.06.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din data de 22 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 154/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă. Legea modifică şi completează OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă. OUG nr. […]

Întrebare preliminară cu privire la portul de văl islamic la locul de muncă - 23.06.2015
Judecătorul suprem din Franța se întreabă cu privire la portul de văl islamic la locul de muncă. (C-188/15 Bougnaoui și ADDH) Situația de fapt: 1. dorința unui client al unei societăți de consultanță în informatică potrivit căreia prestările de servicii informatice oferite de această societate să nu mai fie asigurate de o salariată, inginer proiectant, […]

Dreptul angajatorului de a suspenda contractul de muncă, ca urmare a formulării unei plângeri penale împotriva salariatului. Neconstituționalitate - 23.06.2015
La data de 17 iunie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 431 Decizia nr. 279 pronunțată de Curtea Constituțională la 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii: „(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat […]

Modificarea Legii pensiilor - 23.06.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din data de 22 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 155/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Pentru egalitate de tratament, noua lege stabileşte reducerea vârstei de pensionare şi pentru persoanele care, anterior datei de 1 aprilie 2001, au desfăşurat […]

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. dobânzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu întârziere a obligaţiilor de plată - 22.06.2015
Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 22 iunie 2015, că admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia I Civilă în dosarul nr. 9994/118/2013 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, statuând că: “În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1079 alin. […]